شرایط و ضوابط کارت هدیه

  • ❋ کارتهای هدیه به مدت ۱۲ ماه از تاریخ صدور اعتبار دارند. مبالغ استفاده نشده پس از تاریخ انقضا بازپرداخت می شود.
  • ❋ کارتهای هدیه فقط جهت محصولات و خدمات کلینیک تندیس سلامت قابل خرید است.
  • ❋ اگر خرید شما از ارزش کارت هدیه بیشتر باشد، موجودی باید به صورت نقدی، یا کارت اعتباری پرداخت شود.
  • ❋ اگر خدمتی را که با استفاده از کارت هدیه خریداری نمودید، مبلغی به عنوان اعتبار همراهی به شما واریز می شود و جهت خدمات دیگر منظور خواهد شد.
  • ❋ کارت های هدیه در صورت گم شدن یا دزدیده شدن قابل تعویض نیستند. خواهشمند است فوراً این موضوع را به شماره تلفن ۰۹۱۲۰۶۹۴۰۲۷ با ارائه تمام جزئیات از جمله گواهی خرید و شماره کارت هدیه گزارش دهید.
  • ❋ کلینیک تندیس سلامت  این حق را برای خود محفوظ می دارد که در صورت ضرورت، کارت هدیه را لغو کند. در این صورت، یک کارت هدیه با ارزش یکسان جایگزین می شود.
  • ❋ کلینیک تندیس سلامت می تواند هر چند وقت یکبار این شرایط را تغییر داده یا جایگزین کند (از جمله هزینه های جدید)
  • ❋ مراجعین می بایست کارت هدیه را به صورت فیزیکی ارائه دهند. هیچ فتوکپی یا عکسی از کارت هدیه پذیرفته نمی شود.
  • ❋ کلینیک این حق را برای خود محفوظ می دارد که از پذیرش هرگونه کارتی که دستکاری شده یا به هر نحوی غیرقابل تشخیص بوده خودداری کند.